Contents tagged with đón lộc

  • Ảnh: Ngày vía Thần tài, sắm lễ đón tài lộc cả năm

    Ngày vía Thần tài, sắm lễ đón tài lộc cả năm

    Theo tín ngưỡng dân gian, Thần tài mang lại tiền bạc hay của cải cho mỗi gia đình, nên mỗi gia đình, nhứt là gia đình mua bán hay kinh doanh đều có bàn thờ Thần tài, đốt nhang nghi ngút để cầ …