Contents tagged with đáo hướng

  • Ảnh: Vượng Sơn, Vượng Hướng trong Phong Thủy

    Vượng Sơn, Vượng Hướng trong Phong Thủy

    Sau khi đã thiết lập được tinh bàn (hay trạch vận) cho 1 căn nhà thì điều trước tiên là phải xác định được những khu vực nào có sinh –vượng khí, cũng như những khu vực nào có suy - tử kh& …

  • Ảnh: Phản Ngâm và Phục Ngâm trong Phong Thủy

    Phản Ngâm và Phục Ngâm trong Phong Thủy

    Trong việc thiết lập các phương tọa, hướng của 1 căn nhà để có được 1 trạch vận tốt thì ngoài những vấn đề như nhà phải thật sự được “Đáo Sơn, Đáo Hướng” (tức là phi tinh phải hợp với hình thế b& …