Contents tagged with Đức Phật Thích Ca

 • Ảnh: Tôn giả A Nan khai thị chân tâm

  Tôn giả A Nan khai thị chân tâm

  Cách đây gần ba ngàn năm, cũng nhân ngày rằm tháng bảy, vua Ba-Tư-Nặc đã thỉnh Phật và đại chúng vào hoàng cung để cúng dường cầu siêu độ cho tiên vương và thất thế phụ mẫu. …

 • Ảnh: Những tấm lòng hiếu hạnh

  Những tấm lòng hiếu hạnh

  Nói đến gương hiếu hạnh thì trước hết chúng ta phải kể đến Đức Phật Thích Ca là bậc đã thể hiện trọn vẹn tinh thần hiếu đạo. Sau ngày thành đạo, tưởng niệm công ơn sanh thành như trời biển của thân mẫ …

 • Ảnh: Kinh Từ Bi

  Kinh Từ Bi

  Thông thường trước khi nhập hạ, các tỳ kheo từ mọi nơi đến thăm viếng đức Thế Tôn và xin một đề mục hành thiền, trong đó có một nhóm 500 thầy tỳ kheo. Sau khi nhận đề mục, các vị tỳ kheo cùng nhau đi đến mộ …

 • Ảnh: Xá Lợi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

  Xá Lợi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni

  Tất cả các bạn sau khi chiêm ngưỡng Thánh vật Phật Tổ, nên niệm Phật hiệu: "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật". Xá Lợi là chỉ cho di cốt và những viên trân châu, giống như đá quý củ …

 • Ảnh: Lá số tử vi Đức Phật Thích Ca

  Lá số tử vi Đức Phật Thích Ca

  LÁ SỐ TỬ VI CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA – MỘT VỊ ĐẠI LỰC, ĐẠI HÙNG, ĐẠI BI Đây là đoạn trích dẫn trong tập sách tử vi của cụ THIÊN LƯƠNG, sau đây Tử Vi Số Mệnh xin giới thiệu đoạn dẫn này. Ngày sinh: …