Contents tagged with ý đẹp

  • Ảnh: Những điều suy ngẫm về cuộc sống

    Những điều suy ngẫm về cuộc sống

    Có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi: “Cuộc sống là gì không?”. Đó là một câu hỏi khá thú vị, đáng để cho ta suy ngẫm. Và có những điều trong cuộc sống đôi khi quá r& …

  • Ảnh: Được gặp nhau là vì có duyên ngàn năm chờ đợi

    Được gặp nhau là vì có duyên ngàn năm chờ đợi

    Dù chỉ gặp thoáng qua trên đường hay chỉ nhìn nhau trong giây lát cũng có thể là đã phải mất cả ngàn năm chờ đợi trong nhiều kiếp trước. Hết thảy đều là duyên. Vậy nên hãy kết thiện duy& …