Contents tagged with ông táo

  • Ảnh: Văn khấn ông Táo chầu trời (23/12 ÂL)

    Văn khấn ông Táo chầu trời (23/12 ÂL)

    Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ. Nhờ có vị thần này nên các hồn ma quỷ không xâm nhập được v& …

  • Ảnh: Tích truyện "Ông Táo chầu trời"

    Tích truyện "Ông Táo chầu trời"

    Cứ mỗi độ tết đến xuân về vào ngày 23 tháng chạp người dân Việt vẫn thường hay mua bộ đồ ông Táo bằng giấy mã nhiều màu sắc ,có hình 3 chiếc mũ hoặc 3 chiếc ghế ngai để cúng  lễ tiễn đưa ô …